Prawo gospodarcze

Kancelaria radcy prawnego Piotra Urbanka oferuje pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego. Skutecznie, z dużymi sukcesami prowadzi sprawy i reprezentuje podmioty przed Sądem.

Nauka prawa najczęściej definiuje prawo gospodarcze, jako zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Stąd za podmiot prawa gospodarczego może zostać uznany każdy przedsiębiorca oraz jego kontrahent – a więc zarówno inny przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument). 

Systematyka norm prawa gospodarczego ze względu na kryterium władztwa państwowego w gospodarce, pozwala podzielić prawo gospodarcze na publiczne i prywatne.

Prawo gospodarcze

Usługi w zakresie prawa gospodarczego świadczę w ramach:

Umowy prawa handlowego:

Prawo spółek:

Prawo upadłościowe i układowe:

Transport:

Fundacje oraz stowarzyszenia:

Czytaj więcej o prawie gospodarczym:

Przez pojęcie prawa gospodarczego prywatnego rozumiemy zespół norm prawnych regulujących za pomocą metody cywilnoprawnej stosunki społeczne polegające na aktach wymiany dóbr i świadczenia usług, które to akty dokonywane są przez przedsiębiorców lub między przedsiębiorcami w związku z prowadzoną na własny rachunek działalnością gospodarczą. Prywatne prawo gospodarcze definiuje ustrój poszczególnych form przedsiębiorstw (spółka komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialność etc.) oraz podaje warunki, które są konieczne do spełnienia, aby móc założyć określoną formę działalności.

Prawo gospodarcze publiczne obejmuje swoimi regulacjami wszelkie stosunki, które zachodzą pomiędzy państwem, a przedsiębiorcami. W najogólniejszym skrócie, jest to całkowity zbiór przepisów, które regulują działalność gospodarczą i określają miejsca, do których to sięga „państwowa ingerencja". Określenie roli państwa w gospodarce jest podstawowym zadaniem przepisów tworzących prawo publiczne- w tym miejscu zachodzi definiowanie kierunku rozwoju gospodarczego danego państwa.

W zależności od charakteru prawa gospodarczego publicznego można określić czy dane państwo realizuje gospodarkę według koncepcji wolnego rynku, czy raczej decyduje się na stworzenie systemu, w którym interwencje państwa będą powszechnie stosowaną praktyką, a zasady rynkowe przyjmą rolę drugorzędną. Zapisy prawa gospodarczego publicznego stanowią ożywiony obiekt dyskusji, rozlicznych debat politycznych oraz sporów ideologicznych, które rozgrywają się pomiędzy zwolennikami wolnego rynku, a gospodarki według modelu Maynarda Keyensa.

528

Zadowolonych klientów

817

Wygranych spraw

300

Projektów gospodarczych

20

Fuzji i przejęć

Zapraszam do kontaktu

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną.

Formularz kontaktowy

Napisz do mnie, odpowiem jak najszybciej to możliwe.